Voetzorg door Peter en Patrick Adams

Vernieuwend zicht op bewegingsvrijheid

Voeten spelen een belangrijke rol in je leven. Een heel leven lang moeten ze je dragen.

Vanaf 1970 maakt orthopedisch schoenmaker Peter Adams perfect passende schoenen voorzien van de benodigde aanpassingen om een optimaal loopcomfort te bieden.

Als confectie of semi orthopedische schoenen niet meer toereikend zijn voor uw voetproblemen moeten maatschoenen uitkomst bieden.

Historie

In 1970 startte Boudewijns en Adams een vennootschap onder firma (V.O.F.) maat- en orthopedisch schoenmakerij. Na vijf jaar ging Adams zelfstandig verder tot hij in 1977 Adams als eigenaar orthopedisch schoentechnieken bv oprichtte. Zijn zoon Patrick, kwam in 1989 als leerling in dienst. Op 1 Februari 2008 trok Peter Adams zich terug maar de hang naar het vak en het sociale contact met zijn klanten werd erg gemist. Aan de Oosterhoutseweg 91, Breda werd in een nieuw pand kleinschalig maar niet minder professioneel een herstart gemaakt. Zoon Patrick vestigde zich op 1 mei 2012 aan de Ringbaan Zuid 42 in Tilburg en werd mede-eigenaar.
Door intensieve groei waren wij genoodzaakt om een groter pand te betrekken. Sinds 30 sept 2013 zijn wij gevestigd op de Kapitein Hatterasstraat 1 unit 35 in Tilburg.

Orthopedische Schoenen

Wanneer voetproblemen niet meer te verhelpen zijn met steunzolen of aanpassingen aan schoenen, dan zijn orthopedische schoenen de oplossing. Orthopedische schoenen worden geheel op maat gemaakt om de meest uiteenlopende voetproblemen op een schoentechnische wijze op te lossen. Adams streeft ernaar om de schoen te maken die bij u past, sportief of juist stijlvol, in het model en de kleur van uw wens.

Procedure

 1. Uw behandelend arts schrijft een verwijzing uit met medische indicatie.
 2. U maakt een afspraak bij Adams. Voorafgaand aan uw afspraak wacht u bij ons nooit langer dan 20 minuten.
 3. Tijdens de eerste afspraak nemen we uw persoons- en verzekeringsgegevens door, bespreken we uw voetproblemen en verrichten we het voetonderzoek. Ook wordt er een zorgplan opgesteld waarin alle aspecten en afspraken betreft de orthopedische schoen vermeld worden.
 4. Vervolgens vragen we bij uw zorgverzekeraar een machtiging aan om de schoenen te mogen leveren, indien uw verzekeraar dit eist. Deze machtiging is nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.
 5. Zodra de machtiging binnen is nodigen we u uit voor het aanmeten van uw schoenen. We maken dan blauwdrukken en gipsafdrukken van uw voeten. Na het maken van de leesten volgen een of meerdere pasmomenten.
 6. Tijdens het passen worden er zo nodig correcties uitgevoerd.
 7. Na deze fase gaan de schoenen in productie.
 8. Als de schoenen klaar en gecontroleerd zijn op alle punten, maken we met u een afspraak om de schoenen af te leveren.

Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten van orthopedische schoenen. Er geldt echter altijd een (wettelijke) eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage dient bij aflevering voldaan te worden. De hoogte van de eigen bijdrage wordt ieder jaar door de zorgverzekeraar vastgesteld. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden krijgt u van de eigen bijdrage nog iets vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie omtrent de vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of uw polis raadplegen.

Eigen bijdrage 2022:
Kinderen tot 16 jaar: €62,00
Volwassenen vanaf 16 jaar: €124,00

Orthopedische Schoenen

Wanneer voetproblemen niet meer te verhelpen zijn met steunzolen of aanpassingen aan schoenen, dan zijn orthopedische schoenen de oplossing. Orthopedische schoenen worden geheel op maat gemaakt om de meest uiteenlopende voetproblemen op een schoentechnische wijze op te lossen. Adams streeft ernaar om de schoen te maken die bij u past, sportief of juist stijlvol, in het model en de kleur van uw wens.

Verstrekkingen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat uw zorgverzekeraar toestemming verleent. Deze toestemming wordt verleend indien de aanvraag aan de door de zorgverzekeraar gestelde voorwaarden voldoet:

 1. Het eerste paar schoenen moet voorgeschreven worden door een orthopedisch chirurg, revalidatiearts of reumatoloog.
 2. Drie maanden na levering van het eerste paar mag u een reservepaar aanvragen. Hiervoor is een brief van uw huisarts nodig.
 3. Vijftien of achttien maanden na het eerste paar mag u weer een paar schoenen aanvragen mits u niet meer beschikt over 2 paar adequate schoenen (dit herhaalt zich elke 15 tot 18 mnd). Ook voor dit paar is een brief van uw huisarts noodzakelijk.
 4. Kinderen jonger dan 16 jaar komen elke 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen (of eerder als de schoenen te klein zijn).

Levertijd

De levertijd van orthopedische schoenen is, na goedkeuring van de zorgverzekeraar, bij een eerste paar gemiddeld 9 weken en bij een herhalingspaar 4 weken.

Huisbezoek

In enkele gevallen is het voor ons mogelijk om u aan huis te bezoeken, hiervoor vragen wij wel een tegemoetkoming van de vervoerskosten. Voor meer informatie kunt u dit navragen bij één van onze medewerkers.

Garantie

Overeenkomstig de daarvoor geldende normen, krijgt u gedurende 3 maanden garantie op de pasvorm van de schoenen. Voor het gebruikte materiaal geldt een garantie van 6 maanden. Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of veranderingen aan uw voeten, ontstaan binnen de garantieperiode. Bij normaal gebruik moet het mogelijk zijn uw schoenen minimaal 15 maanden te dragen, zodat u bij meerdere paren, goed uitkomt met de eerder genoemde verstrekkingtermijn van de zorgverzekeraars.

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn over de schoenen dan kunt u altijd contact opnemen met ons, zodat we tot een passende oplossing kunnen komen. Mocht u desondanks klachten hebben die niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u een ontevredenheidsformulier invullen. Uiteraard beschikken wij bij geschillen over een aansprakelijkheidsverzekering. Download hier het ontevredenheidsformulier: download Word document

Kwaliteitszorg

Adams is erkend leverancier volgens de erkenningsregeling van de SEMH, die in de branche voor orthopedische hulpmiddelen van kracht is. Dit houdt in dat kwaliteit en service in ons gehele bedrijf bovenaan staan. Bij een erkend orthopedisch bedrijf gaat kwaliteit verder dan alleen het leveren van een goed product; alle aspecten binnen ons bedrijf moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Voor u een prettig idee; uw medische gegevens en uw hulpmiddelen worden met de grootste zorg behandeld!

Heeft u suggesties of opmerkingen dan horen wij dit graag, zodat wij onze dienstverlening hier nog beter op af kunnen stemmen.

Leveringsvoorwaarden

We leveren volgens de leveringsvoorwaarden van de NVOS.

Spreekuur locaties

Revant revalidatie centrum
Brabantlaan 1
4817 JW Breda
Iedere dinsdag van 10.30 uur tot 12 uur

Het Kasteel
Rijnauwenstraat 201
4834 LD Breda
Iedere dinsdag van 13 uur tot 15 uur

TweeSteden Ziekenhuis
Revalidatiecentrum Leijpark
Kasteellaan 2
5141 BM Waalwijk
maandag en vrijdag op afspraak